Všetko, čo potrebujete vedieť o biodynamickom víne

Biodynamické víno predstavuje holistický prístup k pestovaniu viniča a výrobe vína, ktorý kladie dôraz na vzájomné prepojenie všetkých aspektov poľnohospodárskeho procesu. Tento prístup zahŕňa nielen vinič a ľudí, ale tiež pôdu, fázy mesiaca a ďalšie nebeské objekty. Filozofia biodynamického vinohradníctva ide nad rámec bežných ekologických praktík a vinicu vníma ako sebestačný ekosystém, v ktorom nie sú jednotlivé prvky izolované či oddelené. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na všetky otázky týkajúce sa biodynamického vína a ponúkneme vám hlbší pohľad na tento fascinujúci svet.

 

Ako sa vyrába biodynamické víno?

Základné princípy výroby biodynamického vína zahŕňajú:

Biodiverzita: Biodynamické vinice často zahŕňajú rozmanité plodiny a biotopy na podporu vyváženého ekosystému, ktorý zlepšuje zdravie pôdy a zabraňuje výskytu škodcov.

Holizmus v poľnohospodárstve: Biodynamické vinohradníctvo vníma vinicu ako sebestačný ekosystém, ktorý sa snaží dosiahnuť harmóniu medzi pôdou, rastlinami, zvieratami a kozmickými silami.

Astrologické vplyvy: Biodynamické praktiky často využívajú lunárny kalendár na určenie časov výsadby, prerezávania a zberu. Toto prepojenie s lunárnymi a nebeskými rytmami dodáva vinárskemu procesu ezoterický a tajomný rozmer.

Prírodné prípravky: Biodynamickí vinári používajú špeciálne prípravky z bylín, minerálov a živočíšnych substancií na zvýšenie vitality pôdy, jej obohatenie a stimuláciu zdravia a rastu rastlín.

Minimálny zásah: Biodynamickí vinári sa snažia zasahovať do výrobného procesu čo najmenej, aby sa hrozno mohlo prirodzene vyjadriť bez nadmernej manipulácie alebo prídavných látok.

Duchovný rozmer: Niektoré biodynamické praktiky zahŕňajú duchovné alebo energetické prvky, ktoré zdôrazňujú harmonický vzťah medzi krajinou, rastlinami a ľuďmi.

Biodynamický prístup často podnecuje jedinečnú chuť a charakter vína, ktoré odráža špecifický terroir a dôkladnú starostlivosť venovanú pôde a vinici.

Inšpirované vizionárskou správou Rudolfa Steinera z roku 1924, biodynamické víno využíva deväť unikátnych prípravkov. Alchýmia týchto prípravkov slúži ako prírodný recept, ktorý podporuje nielen kvalitu hrozna, ale aj vitalitu pôdy a celého ekosystému.

Jedným zo základných aspektov biodynamického poľnohospodárstva a výroby vína je použitie špeciálneho kalendára, často označovaného ako biodynamický alebo lunárny kalendár, ktorý usmerňuje rôzne aktivity vo vinici, ako sú výsadba, zber, prerezávanie a zavlažovanie.

Tento kalendár vychádza z presvedčenia, že fázy Mesiaca a znamenia zverokruhu ovplyvňujú rast a vývoj rastlín.

 

 

Biodynamický kalendár rozlišuje dni do štyroch hlavných kategórií:

Ovocné dni: Považujú sa za najvhodnejšie dni na zber hrozna. Nastávajú, keď sú Mesiac a hviezdy v ohnivých znameniach, ako sú Baran, Lev a Strelec. Verí sa, že energia týchto znamení podporuje rozvoj ovocia a zvyšuje kvalitu úrody hrozna.

Koreňové dni: Ideálne dni na prerezávanie viniča, ktoré nastávajú, keď sú Mesiac a hviezdy v zemských znameniach, ako sú Kozorožec, Býk a Panna. Predpokladá sa, že prerezávanie v týchto dňoch podporuje zdravý rast koreňov a zabezpečuje silné a odolné rastliny.

Listové dni: Sú priaznivé na zalievanie rastlín. Tieto dni korešpondujú s vodnými znameniami, ako sú Rak, Škorpión a Ryby, a predpokladá sa, že zvyšujú absorpciu vody a živín rastlinami, podporujúc tak bujné lístie.

Kvetinové dni: Sú určené na odpočinok vinice. Nastávajú, keď sú Mesiac a hviezdy vo vzdušných znameniach, ako sú Blíženci, Váhy a Vodnár. Počas týchto dní sa odporúča zdržať sa akýchkoľvek významných vinohradníckych prác a nechať vinicu jednoducho existovať.

 

 

Kto vynašiel biodynamické víno?

Rakúsky filozof Rudolf Steiner predstavil filozofiu a prednášky o biodynamickom poľnohospodárstve na začiatku 20. storočia počas poľnohospodárskej konferencie.

Steiner, pozorujúc svet okolo seba, vyjadril obavy z dopadu moderných poľnohospodárskych metód na pôdu, ľudí a napokon na samotnú planétu. Domnieval sa, že nadmerné používanie toxických chemikálií, ťažkých strojov a neprimerané manažovanie pôdy by mohlo viesť k zničeniu ornice a vážne narušiť krehkú rovnováhu ekosystému.

Ako odpoveď na tieto problémy navrhol Steiner nový systém poľnohospodárstva, ktorý by farmu alebo vinicu vnímal ako jednotný organizmus. Tento systém by si vyžadoval biodiverzitu v podobe rôznych plodín, pôdy, hospodárskych zvierat a ďalšej fauny, ktorá by mohla prosperovať. Steiner veril, že raz dosiahnutá rovnováha by vytvorila zdravý, samoudržateľný ekosystém, ktorý by na produkciu a zdravie nepotreboval umelé prísady, ako sú pesticídy alebo hnojivá.

Steinerov systém sa opieral o tradičné poľnohospodárske metódy, ktoré zohľadňovali sezónne zmeny a astrologické usmernenia, a bol hlboko zakorenený v mnohých starodávnych poľnohospodárskych praktikách. Tieto metódy vychádzali z pozorovania prírodných javov, ako sú zmeny ročných období, nebeské telesá a lokálne indikátory, na základe ktorých sa rozhodovalo o výsadbe, pestovaní a zbere úrody.

Miestne znalosti zohrávali kľúčovú úlohu pri predpovedaní sezónnych klimatických vzorcov. Farmári a pastieri sa spoliehali na svoje pozorovania lokálnych indikátorov, ako je správanie zvierat, vzhľad určitých rastlín a atmosférické podmienky, aby predpovedali zmeny ročných období.

Tieto praktiky pomáhali optimalizovať výnosy plodín, riadiť zdroje vody a zabezpečovať udržateľné poľnohospodárstvo v súlade s prírodným prostredím.

 

 

Vzťah biodynamického vína a mesačného cyklu

Podľa lunárneho cyklu existujú pre rastliny určité dni, týždne a mesiace, ktoré sú pre ich rast výhodnejšie. Rozlišujeme štyri typy dní: kvetinový deň, ovocný deň, listový deň a koreňový deň. Tieto kategórie zodpovedajú štyrom elementom našej planéty: oheň, vzduch, voda a zem. Podľa princípov biodynamického vinárstva sa verí v pestovanie hrozna „v súlade s vesmírom“, čo znamená prispôsobenie poľnohospodárskych praktík fázam lunárneho cyklu. Tento kalendár je synchronizovaný s fázami Mesiaca a znameniami zverokruhu, čo vinohradníkom pomáha určiť najlepšie časy na rôzne vinohradnícke činnosti. Biodynamická komunita pevne verí, že práca v súlade s mesačným cyklom môže viesť k lepším výsledkom vo viacerých aspektoch pestovania hrozna a výroby vína. Zahŕňa to činnosti ako hnojenie, prerezávanie, zber a ďalšie procesy spojené s výrobou vína, ktoré sa považujú za úspešnejšie počas špecifických fáz Mesiaca. Hoci neexistujú konkrétne vedecké dôkazy podporujúce priamy vplyv Mesiaca na chuť vína, niektorí nadšenci a someliéri naznačujú, že pozícia Mesiaca môže ovplyvniť, ako víno chutí z dňa na deň.

Táto predstava je však v oblasti vinárstva stále predmetom diskusií a názory na túto tému sa líšia.

 

 

Aké sú kritériá pre certifikáciu biodynamického vína?

Kľúčovým aspektom certifikácie biodynamického vína je používanie prírodných a udržateľných poľnohospodárskych metód. To zahŕňa používanie kompostu a prírodných prípravkov, ako aj podporu biodiverzity a zdravia pôdy. Biodynamické praktiky taktiež integrujú lunárne a nebeské rytmy do rozhodnutí o výsadbe a zbere úrody. Okrem toho, že musia byť vinice úplne organické, musia svoje praktiky rozvíjať biodynamicky počas niekoľkých rokov, skôr než získajú certifikáciu od organizácií ako Demeter alebo Biodyvin. Certifikácia biodynamického vína je prísny proces, ktorý zabezpečuje, že vína sú vyrábané podľa špecifických biodynamických poľnohospodárskych princípov a postupov.

Pri certifikácii biodynamických vín sa vykonávajú dôkladné audity operácií vinice a vinárstva, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zavedených princípov. Túto certifikáciu dohliadajú organizácie ako Demeter International alebo Biodyvin, ktoré poskytujú súbor štandardov a usmernení, ktorých sa musia vinice a vinárne držať, aby získali certifikačnú značku.

Demeter International, založená v roku 1928 a prítomná v 50 členských krajinách, je najstaršou organickou certifikáciou v Európe a je celosvetovo uznávaná ako najvyššia pečať pre organické poľnohospodárstvo.

Na druhej strane, Biodyvin je združenie vinohradníkov založené v roku 1995, primárne so sídlom vo Francúzsku, ale zahŕňajúce aj členov z Belgicka, Nemecka, Grécka, Talianska, Portugalska a Švajčiarska. Táto skupina sa zameriava na biodynamické poľnohospodárske praktiky vo vinohradníctve. Biodynamické poľnohospodárstvo je prístup, ktorý zdôrazňuje holistickú a prepojenú povahu ekosystému vinice. Ako členovia sú prijímané iba nehnuteľnosti, ktoré sú obhospodarované úplne biodynamicky, alebo tie, ktoré sa zaviazali k úplnej konverzii po troch rokoch.

Certifikované biodynamické vína môžete identifikovať podľa špecifických značiek, ktoré ukazujú dodržiavanie týchto štandardov, ako sú Demeter alebo Biodyvin. Ako spotrebiteľ môžete byť istí, že víno označené ako „biodynamické“ bolo vyrobené v súlade s princípmi biodynamického poľnohospodárstva.

Ak máte záujem preskúmať biodynamické vína, je dôležité hľadať vinárstva, ktoré sú certifikované biodynamicky renomovanými organizáciami ako Demeter alebo Biodyvin. Tieto certifikácie zabezpečujú, že vinárstvo dodržiava špecifické biodynamické princípy a postupy. Majte na pamäti, že biodynamické vína môž u pochádzať z rôznych regiónov a odrody hrozna, takže objavovanie rozmanitých chutí a štýlov, ktoré tento prístup môže priniesť, predstavuje vzrušujúcu cestu.

 

 

Aké sú biodynamické prípravky?

Biodynamické prípravky sú špecifické látky vyrobené z prírodných materiálov, vrátane minerálov, rastlín a živočíšneho hnoja, ktoré sa používajú na zlepšenie zdravia pôdy, zvýšenie dostupnosti živín a podporu biodiverzity v ekosystéme farmy. Tieto prípravky sa zvyčajne aplikujú v malom množstve, často po ich fermentácii a dynamizácii (miešaní špecifickým spôsobom).

Pôvodná sada biodynamických prípravkov je označená číslami 500 až 508. Niektoré bežné biodynamické prípravky zahŕňajú:

Prípravok 500: Tiež známy ako „Rohový hnoj“, zahŕňa umiestnenie kravského hnoja do kravských rohov a ich zakopanie do zeme počas zimy. Tento prípravok sa používa na revitalizáciu pôdy.

Prípravok 501: Tiež známy ako „Rohový kremičitan“, je vyrobený z drveného kremeňa a aplikuje sa ako postrek na zlepšenie absorpcie svetla a tepla rastlinami.

Prípravok 502: Vyrobenej z kvetov rebríčka, zvyšuje vitalitu pôdy a podporuje vyvážený rast rastlín.

Prípravky 503-507: Tieto prípravky sú vyrobené z ďalších špecifických rastlinných materiálov, ako sú harmanček, žihľava, dubová kôra, púpava a valeriána, každý slúži na jedinečný účel v zdraví pôdy a rastlín.

Prípravok 508: Vyrobenej z pŕhľavy, pomáha regulovať rast húb v pôde.

Biodynamické prípravky zlepšujú štruktúru pôdy, stimulujú mikrobiálnu aktivitu a vytvárajú harmonický vzťah medzi farmou a jej okolím.Sú neoddeliteľnou súčasťou biodynamických poľnohospodárskych praktík, ktorých cieľom je vytvoriť sebestačný a odolný poľnohospodársky systém.

 

 

Majú biodynamické vína inú chuť?

Áno, biodynamické vína môžu mať odlišnú chuť oproti konvenčným vínám vďaka jedinečným poľnohospodárskym a vinárskym praktikám používaným v biodynamickom vinohradníctve a výrobnom procese. Rozdiely v chuti môžu byť rôzne v závislosti od viacerých faktorov, ako sú špecifické biodynamické praktiky, poloha vinice, terroir, odrody hrozna a techniky vinára.

Niektorí nadšenci tvrdia, že biodynamické vína môžu mať výraznejšie chute, lepšie vyjadrujú terroir (jedinečné charakteristiky prostredia vinice) a vykazujú väčší pocit harmónie a rovnováhy. Tieto vína môžu byť tiež vnímané ako živé, vitalitné a energické, čo ich odlišuje od ostatných. Je dôležité poznamenať, že rozdiely v chuti medzi biodynamickými a konvenčnými vínami sú subjektívne a nie všetci jednotlivci môžu vnímať výrazný rozdiel.

Okrem toho, v rámci vinárskej komunity prebieha diskusia o vplyve biodynamických praktík na chuť, pričom niektoré štúdie naznačujú, že efekty môžu byť minimálne alebo nekonzistentné.

 

Obsahujú biodynamické vína sírany?

Certifikované biodynamické vína nie sú nutne bez síranov. V skutočnosti môžu obsahovať až 100 častíc na milión síranov, čo je výrazne viac ako štandard pre certifikované organické vína. Významným aspektom je, že biodynamické vína zvyčajne nemajú pridané sírany.  Sírany sú bežne používané v vinárstve ako konzervačné látky, ale mnohé biodynamické vína ich použitie obmedzujú alebo úplne vyhýbajú. To robí biodynamické vína obľúbenou voľbou pre jednotlivcov, ktorí sú citliví na sírany alebo uprednostňujú vína s minimálnym zásahom. Sírany sú prirodzene prítomné vo všetkých vínoch v dôsledku fermentačného procesu. Preto je náročné nájsť úplne bezsírové vína, či už sú organické, biodynamické alebo konvenčné.

Organické vína obsahujú sírany, hoci ich hladiny sa môžu líšiť v závislosti od regionálnych predpisov. Je dôležité poznamenať, že niektorí vinári môžu vyrábať vína bez pridania ďalších síranov, a tieto sú často označené ako vína „Bez pridaných síranov“. Tieto vína môžu byť vhodnou voľbou pre tých, ktorí sa snažia minimalizovať príjem síranov.

 

Obsahuje biodynamické víno prídavné látky?

Biodynamické víno neobsahuje prídavné látky a použitie chemických hnojív a pesticídov je v viniciach, kde sa pestujú biodynamické hrozno, zakázané. Namiesto toho väčšina biodynamických farmárov používa prírodné hnojivá na obohatenie pôdy a v viniciach sa môžete stretnúť s rôznymi zvieratami, ktoré prispievajú k plodnosti pôdy. Biodynamické vinárstvo nasleduje holistický prístup, integruje organické poľnohospodárske praktiky so zameraním na celkové zdravie ekosystému vinice. Tento prístup má za cieľ vytvoriť sebestačné prostredie, v ktorom môže hrozno prosperovať bez potreby syntetických chemikálií alebo prídavných látok. Biodynamické princípy často zdôrazňujú biodiverzitu, kompostovanie a použitie lunárnych a astrologických cyklov pre výsadbu a zber úrody.

 

Môže byť biodynamické víno vegánske?

Hoci hrozno použité na výrobu biodynamického vína sa zvyčajne pestuje v súlade s biodynamickými princípmi, samotný vinársky proces môže zahŕňať niektoré nevegánske praktiky.

Napríklad niektorí biodynamickí vinári môžu na čírenie vína použiť tradičné čistiacie prostriedky ako bielka, mlieko alebo rybiu mechúru, čo znamená, že konečný produkt nie je vegánsky. Avšak nie všetci biodynamickí vinári používajú tieto čistiacie prostriedky a niektorí môžu použiť vegánske alternatívy. Či môže byť biodynamické víno považované za vegánske, je predmetom diskusií a závisí od konkrétnych praktík vinára. Je dôležité poznamenať, že termín „vegánsky“ vo vzťahu k vínu sa špecificky vzťahuje na vinársky proces, nie len na použité ingrediencie. Aj keď je hrozno použité v biodynamickom víne pestované spôsobom priateľským k veganom (bez použitia živočíšnych hnojív), vinársky proces môže stále zahŕňať nevegánske techniky, ako bolo spomenuté vyššie. Ak hľadáte vegánske víno, je dôležité skontrolovať etiketu alebo sa opýtať vinára, aby ste sa uistili, že konkrétne biodynamické víno, ktoré zvažujete, je vyrobené bez použitia živočíšnych čistiacich prostriedkov. Niektoré vinárstva svoje vína výslovne označujú ako vhodné pre vegánov, čo uľahčuje výber spotrebiteľom s vegánskymi preferenciami.

 

Môže byť víno biodynamické a nie organické?

Aj keď víno, ktoré je organické, nemusí byť nutne biodynamické, víno, ktoré je biodynamické, je často organické. Pokiaľ ide o ekologicky šetrné alebo jednoducho prírodné vína, používa sa viacero termínov, ako sú:

biodynamické,

organické,

udržateľné.

Každý termín má svoje jedinečné charakteristiky, čo môže sťažiť ich rozlíšenie.

Napríklad organické vína sú vyrobené z hrozna pestovaného na viniciach, kde sa nepoužívajú syntetické hnojivá. Okrem toho, všetko, čo sa pridáva do vína počas vinárskeho procesu, musí byť získané organicky a bez síranov. Na rozdiel od biodynamických vín, organické vína sa nepestujú na základe astrológie alebo mesačných fáz. Biodynamické vína tiež vyhýbajú syntetickým hnojivám, ale môžu použiť minimálne množstvo síranov, čo ich vylučuje z možnosti získať organickú certifikáciu.

Aj keď biodynamické vína dodržiavajú organické praktiky, nie všetky sú organické.

 

 

Aké sú výhody biodynamického poľnohospodárstva?

Biodynamické poľnohospodárstvo ponúka niekoľko výhod, ktoré prispievajú k jeho obľúbenosti v udržateľnom poľnohospodárstve:

Organické a zdravé víno: Biodynamické vinárske praktiky kladú dôraz na používanie organických metód, čo vedie k výrobe zdravšieho a výraznejšieho vína.

Biodiverzita a rovnováha ekosystému: Biodynamické vinice často zahŕňajú rozmanité rastliny, zvieratá a biotopy, vytvárajúc tak vyváženejší a biodiverznejší ekosystém. Táto biodiverzita podporuje prirodzenú kontrolu škodcov, zlepšuje úrodnosť pôdy a podporuje zdravé prostredie pre prosperitu viniča.

Prevencia znečistenia pôdy a vody: Metódy biodynamického vinárstva majú za cieľ udržiavať ekologickú rovnováhu pôdy a minimalizovať environmentálne škody. Tento prístup pomáha predchádzať znečisteniu pôdy a vody znížením používania syntetických chemikálií a podporou prírodného obohacovania pôdy.

Zlepšené zdravie pôdy: Biodynamické vinárstvo zdôrazňuje zdravie pôdy prostredníctvom praktík, ako sú zakrývacie plodiny, kompostovanie a používanie biodynamických prípravkov. Toto vedie k zlepšenej štruktúre pôdy a dostupnosti živín, čo zase zvyšuje zdravie viniča a celkovú kvalitu hrozna.

Udržateľnosť: Biodynamické vinárske princípy uprednostňujú udržateľnosť prostredníctvom podpory sebestačnosti v rámci ekosystému vinice. Integrácia rozmanitých rastlín a zvierat spolu s efektívnym riadením zdrojov podporuje odolné a vyvážené vinohradnícke prostredie.

Vyjadrenie terroiru: Biodynamické praktiky sa snažia odrážať jedinečné terroir vinice vo finálnom víne. Podporovaním zdravej pôdy, vyvážených viničov a minimálnymi zásahmi veria biodynamickí vinári, že pravý charakter hrozna a konkrétneho vinohradníckeho miesta môže vyniknúť vo víne.

Zmiernenie zmeny klímy: Biodynamické vinárstvo prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy zameraním sa na regeneratívne praktiky. Tieto praktiky, ako je sekvestrácia uhlíka v pôde, pomáhajú znižovať uhlíkovú stopu poľnohospodárstva a bojovať proti zmene klímy.

 

Záver

Ponoriť sa do sveta biodynamického vína predstavuje pútavú cestu, ktorá prepletá umenie vinárstva s princípmi ekológie a kozmických rytmov.

Hoci rozpoznať biodynamické víno len podľa chuti nemusí byť jednoduché, oddanosť vinárov k udržateľným a prírodným praktikám je zrejmá v ich výsledných chuťových nuanciách a jedinečnom vyjadrení terroiru.

  

Ponuka kvalitných biodynamických vín